Projekt ENRAS (ENsuring RAdiation Safety)

Pet operativaca DVDa Slunj su tokom 2020.g. prošli teorijsku edukaciju i praktične vježbe u projektu ENRAS kojemu je cilj osigruanje sigurnosti u slučaju nuklearne ili radiološke nesreće.