Intervencija 38/2022

27.03.2022. Požar otvorenog prostora

Dojava: 16:33 –  Završetak: 17:18

Lokacija: Grad Slunj, Lumbardenik 100

Snage na intervenciji:  1 vatrogasno vozilo i 3 vatrogasca

Opožarena površina: 50 x 30 m