Intervencija 36/2022

27.03.2022. Požar otvorenog prostora

Dojava: 12:37  –  Završetak: 13:22

Lokacija: Grad Slunj, Gornja Glina

Snage na intervenciji:  1 vatrogasno vozilo i 3 vatrogasca

Opožarena površina: 20 x 20 m