Intervencija 31/2022

24.03.2022. Požar otvorenog prostora

Dojava: 18:39  –  Završetak: 19:22

Lokacija: Grad Slunj, Lađevačko selište

Snage na intervenciji:  1 vatrogasno vozila i 5 vatrogasca

Opožarena površina: 50 x 200 m