Intervencija 29/2022

24.03.2022. Požar otvorenog prostora

Dojava: 14:10  –  Završetak: 17:44

Lokacija: Grad Slunj, Zečev Varoš 209a

Snage na intervenciji:  4 vatrogasna vozila i 6 vatrogasca

Opožarena površina: 200 x 300 m