Intervencija 23/2022

18.03.2022. Požar otvorenog prostora

Dojava: 20:55   –  Završetak: 21:29

Lokacija: Grad Slunj, Gornji Popovac

Snage na intervenciji:  1 vatrogasna vozila i 5 vatrogasca

Opožarena površina: 50 x 20 m