Intervencija 19/2022

14.03.2022. Požar otvorenog prostora – požar njive, oranice

Dojava: 11:49  –  Završetak: 13:37

Lokacija: Grad Slunj, Čamerovac 194

Snage na intervenciji:  1 vatrogasna vozila i 3 vatrogasca

Opožarena površina: 200 x 200 m