Intervencija 14/2022

01.03.2022. Požar u/na kući – požar dimljaka

Dojava: 11:45   –  Završetak: 14:11

Lokacija: Grad Slunj, Ulica 14.Domobranske pukovnije 38.

Snage na intervenciji:  2 vatrogasna vozila i 3 vatrogasca