Intervencija 01/2022

05.01.2022 Tehnička intervencija u/na kući –  pad stabla na objekt.

Dojava: 14:34 – završetak 15:53.

Lokacija Grad Slunj, Gornji popovac 14.

Snage na intervenciji: 2 vatrogasna vozila i 4 vatrogasca.

Pad stabla na obiteljsku kuću usljed nevremena i sanacija istog.