Intervencija 74/2021.

Tehnička intervencija u/na kući – otvaranje obiteljske kuće.

Dojava: 08:45 – završetak 09:33.

Lokacija: Grad Slunj, Gornji Popovac, Gornji Popovac 4.

Snage na intervenciji: 1 vatrogasno vozio i 3 vatrogasca.

Uzrok događaja: ostala djelovanja čovjeka.