Intervencija 68/2021.

07.09.2021. Vraćeni s puta – vatrodojava dječiji vrtić Slunj.

Dojava: 09:12 – završetak 09:24.

Lokacija: Grad Slunj, ulica Kralja Zvonimira 9.

Snage na intervenciji: 1 vatrogasno vozilo i 3 vatrogasca.

Uzrok događaja: nestručno rukovanje s uređajem vatrodojave.