Intervencija 65/2021.

03.08.2021. Požar u cestovnom prometu – požar osobnog, priključnog i kombi vozila.

Dojava: 12:33 – završetak 14:23.

Lokacija: Grad Slunj, DC 1, 37 km, Slunjčica.

Snage na intervenciji: 1 vatrogasno vozilo i 3 vatrogasca.

Uzrok događaja: tehnička neispravnost vučnog vozila.