Intervencija 63/2021.

01.08.2021. Uklanjanje zapreka u cestovnom prometu – pad stabla na vodove električne energije.

Dojava: 11:27 – završetak 13:10.

Lokacija: Grad Slunj, Donji Furjan, Donji Furjan 52.

Snage na intervenciji: 1 vatrogasno vozilo i 3 vatrogasca.

Uzrog događaja: olujno nevrijeme.