Intervencija 60/2021

15.06.2021. Požar otvorenog prostora – požar trave i niskog raslinja.

Dojava: 16:43 – završetak 18:27.

Lokacija: Grad Slunj, Gornji Kremen.

Snage na intervenciji: 1 vatrogasno vozilo i 5 vatrogasaca.

Opožarena površina 1 ha.