Intervencija 59/2021

15.06.2021.. Tehnička intervencija u/na stambenoj zgradi – otvaranje stana.

Dojava: 11:42 – završetak 12:05.

Lokacija: Grad Slunj, Ulica 14. Domobranske pukovnije 16 C

Snage na intervenciji: 1 vatrogasno vozilo i 2 vatrogasca.