Intervencija 57/2021

Datum: 30.05.2021. Požar u/na kući – požar dimnjaka.

Dojava: 16:04 – završetak: 16:48.

Lokacija: Grad Slunj, Ulica 14. domobranske pukovnije 6.

Snage na intervenciji: 2 vatrogasca i jedno vozilo.