Intervencija 50/2021

18.04.2021. Prometna nesreća u cestovnom prometu – Prometna nezgoda.

Dojava: 15:17 – završetak: 16:54.

Lokacija: Općina Rakovica, Državna cesta 42/2, link: 53 km+833 m. Selište Drežničko 59.

Snage na intervenciji: 5 vatrogasaca i jedno vozilo.