Intervencija 49/2021

02.04.2021. Požar otvorenog prostora – požar trave i niskog raslinja.

Dojava: 21:43 – završetak: 22:06.

Lokacija: Grad Slunj, naselje Mali Vuković.

Snage na intervenciji: 1 vatrogasno vozilo i 5 vatrogasaca.