Intervencija 48/2021

02.04.2021. Požar otvorenog prostora – požar trave i niskog raslinja.

Dojava: 20:22 – završetak: 21:44.

Lokacija: Grad Slunj, naselje Blagaj.

Snage na intervenciji: 1 vatrogasno vozilo i 5 vatrogasaca.