Intervencija 41/2021

21.03.2021. Požar otvorenog prostora – požar trave i niskog raslinja.

Dojava: 10:36 – završetak 13:48.

Lokacija: Grad Slunj, Bukovac Perjasički.

Snage na intervenciji: 2 vatrogasna vozila i 8 vatrogasaca.

Opožarena površina iznosila 50 m x 600 m ili 3 ha.