Intervencija 35/2021

04.03.2021. Požar otvorenog prostora – požar trave i niskog raslinja.

Dojava: 18:39 – završetak: 20:00

Lokacija: Grad Slunj, naselje Točak, uz D1 cestu.

Snage na intervenciji: 1 vatrogasno vozilo i 3 vatrogasca.

Veličina požara: 30 m x 20 m.