Intervencija 34/2021

04.03.2021. Požar otvorenog prostora – požar trave i niskog raslinja.

Dojava: 11:17 – završetak:13:32.

Lokacija: Grad Slunj – lokalni naziv Debelo brdo.

Snage a intervenciji: 1 vatrogasno vozilo i 2 vatrogasca.

Nepažljivo spaljivanje opožarene površine.