Intervencija 33/2021

04.03.2021. Tehnička intervencija u/na stambenoj zgradi – sanacija dimnjaka.

Dojava 10:35 – završetak 11:08.

Lokacija: Grad Slunj, ulica Kralja Zvonimira 27 D.

Snage na intervenciji: 1 vatrogasno vozilo i 2 vatrogasca.

Skidanje betonske kape dimnjaka.