Intervencija 28/2021

26.02.2021. Požar otvorenog prostora – požar trave i niskog raslinja.

Dijava 13:12 – završetak 16:13.

Lokacija: Grad Slunj, naselje Donji Kremen 89.

Snage na intervenciji: 3 vatrogasna vozila i 7 vatrogasaca.

Izgorjela površina: 70,00 ha