Intervencija 25/2021

23.02.2021. Uklanjanje zapreka s ostalih kultiviranih površina – uklanjanje stabla

Dojava 7:48 –  završetak 14:26, 25.02.2021. 10:04 – završetak 11:50

Lokacija Grad Slunj, naselje Donji Nikšić 18B

Snage na intervenciji 4 vatrogasna vozila i 4 vatrogasca