Intervencija 18/2021

19.02.2021. Tehnička intervencija u/na stambenoj zgradi – uklanjanje dimnjaka

Dojava: 07:48 – završetak 11:41

Lokacija: Grad Slunj – Školska 1

Snage na intervenciji: 1 vozilo i 2 vatrogasca