Upravni odbor 2022.g.

Upravni odbor 1. sjednica 07.01.2022.

UO 0701222 1 Odluka o usvajanju zapisnika

UO 07012022 2 Odluka o prijemu na posao radnika Antonija Štefanca

UO 07012022 3 Odluka o kupnji opreme

UO 07032022 zapisnik sa sjednice UO

 

Upravni odbor 2. sjednica 31.01.2022.

UO 31012022 1 Odluka o usvajanju zapisnika UO (1)

UO 31012022 1 Odluka o usvajanju zapisnika UO

UO 31012022 2 Odluka o usvajanju izvješća inventurne komisije

UO 31012022 3 Odluka o otpisu dotrajalog inventara

UO 31012022 4 a Odluka o kupnji opreme

UO 31012022 4 b Odluka o kupnji opreme

UO 31012022 4 c Odluka o kupnji opreme

UO 31012022 4 d Odluka o kupnji opreme

UO 31012022 5 Odluka isplati jubilarne nagrade

UO 31012022 zapisnik sa sjednice UO

 

Upravni odbor 3. sjednica 14.03.2022.

UO 14032022 3 Odluka o usvajanju izvješća o uništenju inventara

UO 14032022 6 a Odluka o kupnji kod Igora Obrovca

UO 14032022 6 b Odluka o kupnji kod Žaco

UO 14032022 1 Odluka o usvajanju zapisnika UO

UO 14032022 2 Odluka o usvajanju završnog račuan

UO 14032022 4 Izvješće o komisijskom uništenja imovine 2022

UO 14032022 Zapisnik sa sjednice UO

 

Upravni odbor 4. sjednica 26.04.2022.

UO 26042022 1 Odluka o usvajanju zapisnika

UO 26042022 3 Odluka o stavljanju van snage odluke o održavanju Skupštine

UO 26042022 4 a odluka o kupnji opreme

UO 26042022 4 b odluka o kupnji opreme colibri

UO 26042022 4 c servisu vozila

UO 26042022 5 Odluka o održavanju skupštine

UO 26042022 6 Odluka o utvrđivanju izvješća o radu UO u 2021

UO 26042022 7 Odluka o utvrđivanju izvješća o radu Zapovjedništva u 2021

UO 26042022 8 Odluka o utvrđivanju financijskog izvješća u 2021

UO 26042022 zapisnik sa sjednice UO

 

Upravni odbor 5. sjednica 06.06.2022.

UO 06062022 1 Odluka o usvajanju zapisnika

UO 06062022 2 a odluka o kupnji vatr aparata

UO 06062022 2 b odluka o školske ploče

UO 06062022 2 c odluka o kupnji kaciga

UO 06062022 2 d odluka o stavljanju odluke van snage

UO 06062022 2 e odluka o kupnji odjeće

UO 06062022 5 Odluka o sportskim igrama u Senju

UO 06062022 zapisnik sa sjednice UO

 

Upravni odbor 6. sjednica 27.07.2022.

UO 27072022 1 Odluka o usvajanju zapisnika

UO 27072022 3 Odluka o produženju ugovora za telekomunikacijske usluge s vip

UO 27022022 4 Odluka o kupnji mobilnih uređaja

UO 27072022 5 Odluka o korištenju bankovnih kartica

UO 27072022 6 Odluka o trošku postani vatrogasac jedan dan

UO 27072022 7 Odluka o datumu održavanja svečane sjednice povodom 130 g

UO 27072022 8 Odluka o prodaji vatrogasnog vozila FAP

UO 27072022 9 Odluka o usvajanju zamolbe Marka Matešića

UO 27072022 14 Odluka o usvajanju financijskog izvješća za 01012022 do 30062022

UO 27072022 15 Odluka o otpisu financijskih potraživanja

UO 27072022 zapisnik sa sjednice UO

 

Upravni odbor 7. sjednica 06.10.2022.

UO 06102022 1 Odluka o usvajanju zapisnika

UO 06102022 9 odluka O OBRAZOVANJU KARLO NIKOLIĆ

UO 06102022 9 ugovor – obrazovanje KARLO NIKOLIĆ

UO 06102022 zapisnik sa 7 sjednice UO

UO 10062022 2 ODLUKA usvajanju rebalansa fimancijskog plana za 2022

UO 10062022 5 ODLUKA prodaji FAP

UO 10062022 6 ODLUKA o prijavi na natječaj LAG

UO 10062022 7 ODLUKA o prijavi na za izgradnju vatrogasnog centra

 

Upravni odbor 8. sjednica 21.10.2022.

UO 21102022 4 Odluka o trošku svečane sjednice

UO 21102022 5 Odluka o kjpnji auto guma

UO 21102022 6 Odluka o kjpnji laminataa

UO 21102022 zapisnik sa sjednice UO

UO 22102022 1 Odluka o usvajanju zapisnika