Upravni odbor 2022.g.

Upravni odbor 1. sjednica

UO 0701222 1 Odluka o usvajanju zapisnika

UO 07012022 2 Odluka o prijemu na posao radnika Antonija Štefanca

UO 07012022 3 Odluka o kupnji opreme

UO 07032022 zapisnik sa sjednice UO

 

Upravni odbor 2. sjednica

UO 31012022 1 Odluka o usvajanju zapisnika UO (1)

UO 31012022 1 Odluka o usvajanju zapisnika UO

UO 31012022 2 Odluka o usvajanju izvješća inventurne komisije

UO 31012022 3 Odluka o otpisu dotrajalog inventara

UO 31012022 4 a Odluka o kupnji opreme

UO 31012022 4 b Odluka o kupnji opreme

UO 31012022 4 c Odluka o kupnji opreme

UO 31012022 4 d Odluka o kupnji opreme

UO 31012022 5 Odluka isplati jubilarne nagrade

UO 31012022 zapisnik sa sjednice UO

 

Upravni odbor 3. sjednica

UO 14032022 3 Odluka o usvajanju izvješća o uništenju inventara

UO 14032022 6 a Odluka o kupnji kod Igora Obrovca

UO 14032022 6 b Odluka o kupnji kod Žaco

UO 14032022 1 Odluka o usvajanju zapisnika UO

UO 14032022 2 Odluka o usvajanju završnog račuan

UO 14032022 4 Izvješće o komisijskom uništenja imovine 2022

UO 14032022 Zapisnik sa sjednice UO

 

Upravni odbor 4. sjednica

UO 26042022 1 Odluka o usvajanju zapisnika

UO 26042022 3 Odluka o stavljanju van snage odluke o održavanju Skupštine

UO 26042022 4 a odluka o kupnji opreme

UO 26042022 4 b odluka o kupnji opreme colibri

UO 26042022 4 c servisu vozila

UO 26042022 5 Odluka o održavanju skupštine

UO 26042022 6 Odluka o utvrđivanju izvješća o radu UO u 2021

UO 26042022 7 Odluka o utvrđivanju izvješća o radu Zapovjedništva u 2021

UO 26042022 8 Odluka o utvrđivanju financijskog izvješća u 2021

UO 26042022 zapisnik sa sjednice UO