Upravni odbor 2021.g.

Odluka o usvajanju odluka usvojene telefonom UO

Odluka o imenovanju članova radnih tijela UO

Odluka o imenovanju osoba za korištenje gotovinskih kartica

Odluka o imenovanju radnih tijela UO

Odluka o imenovanju tajnika

Odluka o imenovanju zamjenika predsjednika

Odluka o isključenju i brisanju iz članstva

Odluka o kupnji drona

Odluka o kupnji motorne pile

Odluka o kupnji opreme od Titan d.o.o.

Odluka o kupnji opreme potkapa HOT SHIELD

Odluka o kupnji uređaja za navigaciju

Odluka o održavanju redovne izborne Skupštine i prijedlog dnevnog reda

Odluka o ovlastima UO

Odluka o popisu imovine i obveza

Odluka o servisu izolacijskih kompleta

Odluka o usvajanju poslovnika o radu UO i njegovih tijela

Odluka o usvajanju zapisnika sa sjednice UO 16.04.21.

Odluka o usvajanju zapisnika sa sjednice UO 22.03.21.

Odluka o usvajanju završnog računa za 2020.g.

Odluka o utvrđivanju radnih tijela Skupštine

Odluka o verifikaciji Zapovjedništva

Odluka za stručno osposobljavanje za rukovanje vatrogasnim ljestvama

Poslovnik UO i radnih tijela 2021-2026.

Zapisnik sa sjednice UO DVD 16.04.2021.

Zapisnik sa sjednice UO DVD 22.03.2021.

Zapisnik sa sjednice UO DVD 31.05.2021.

 

1 ODLUKA usvajanje zapisnika UO 02092021

2 ODLUKA o utvrđivanju dnevnog reda Skupštine 02092021

2 ODLUKA o trošku Skupštine 02092021

3 ODLUKA usvajanju polugodišnjeg financijskog izvješća 02092021

4 ODLUKA utvrđivanju rebalansa Financijskog plana za 2021. 02092021

5 ODLUKA utvrđivanje plana rada i programa po aktivnosti za 2022 02092021

6 ODLUKA utvrđivanju financijskog plana za 2022 02092021

7 ODLUKA utvrđivanje visine članarine za 2022 02092021

9 odluka UO vozilo fiat ivecu DREŽNIK GRAD

9 UGOVOR vozilo slunj DREŽNIK GRAD

10 UGOVOR prostorije DVD – NK SLUNJ

10 odluka UO o najmu prostora NK SLUNJ

Zapisnik sa sj UO dvd 02092021