Početna

Datum: 31.05.2021. - Ispiranje na prometnici u cestovnom prometu - sanacija prometnice. Dojava: 09:33 - završetak: 12:10. Lokacija: Grad Slunj
Prikaži više
Datum: 30.05.2021. Požar u/na kući - požar dimnjaka. Dojava: 16:04 - završetak: 16:48. Lokacija: Grad Slunj, Ulica 14. domobranske pukovnije
Prikaži više
Datum: 21.05.2021. Požar otvorenog prostora - požar trave i niskog raslinja. Dojava: 14:55 - završetak 15:54. Lokacija: Grad Slunj, naselje
Prikaži više
Datum: 20.05.2021. Požar u/na kući - Požar dimnjaka. Dojava: 20:17, završetak 21:55 Lokacija: Grad Slunj, Ulica Školska 13 Snage na
Prikaži više
Datum: 05.05.2021. - Požar u/na kući - Požar krovišta. Dojava: 15:49 - završetak 18:29 Lokacija: Grad Slunj, Ogulinska ulica 1
Prikaži više
Datum: 02.05.2021. - Požar u/na restoranu - požar struje i dijela međukatne konstrukcije. Dojava: 12:51 - završetak: 14:27 Lokacija: Grad
Prikaži više