Natječaji

Temeljem članka 66. Statuta DVD-a Slunj od 21. prosinca 2020. Upravni odbor DVD-a je na svojoj
sjednici održanoj dana 22. prosinca 2021. godine pod točkom 2. dnevnog reda donio odluku o raspisivanju natječaja za popunu upražnjenog radnog mjesta vatrogasac vozač
i imenovanju komisije za provođenje natječaja za popunu radnog mjesta na neodređeno radno
vrijeme.

 

ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA

Odluka o raspisivanju natječaja i imenovanje komisije za provođenja natječaja

UVJETI

Uvjeti za zaposlenje 2021

 

Prijave se podnose do 31.12.2021. godine do 15 sati, neovisno o načinu dostave.
Nepotpune i nepravovremene prispjele prijave neće se razmatrati. Prednost pri prijemu u radni
odnos će imati kandidati koji već imaju završenu SSS vatrogasnog smjera, kandidati koji
sukladno članku 51. Zakona o vatrogastvu prilože dokaz da su najmanje dvije godine obavljali
poslove dobrovoljnog vatrogasca. O rezultatu natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni.