Edukacija novih operativaca 2020

Tokom 2020.g. je održana edukacija novih operativaca sa područja Slunja, Rakovice, Cetingrada, Saborskog i Drežnik grada.