Intervencija 35/2022

26.03.2022. Požar otvorenog prostora

Dojava: 14:22  –  Završetak: 15:19

Lokacija: Grad Slunj, Videkić selo 71

Snage na intervenciji:  1 vatrogasno vozilo i 4 vatrogasca

Opožarena površina: 50 x 50 m