Intervencija 30/2022

24.03.2022. Požar otvorenog prostora

Dojava: 14:32  –  Završetak: 16:06

Lokacija: Grad Slunj, Lađevačko selište

Snage na intervenciji:  2 vatrogasna vozila i 5 vatrogasca

Opožarena površina: 100 x 200 m