Intervencija 26/2022

21.03.2022. Požar otvorenog prostora

Dojava: 12:58  –  Završetak: 13:45

Lokacija: Grad Slunj, Podmenica 8

Snage na intervenciji:  1 vatrogasno vozila i 3 vatrogasca

Opožarena površina: 50 x 50 m