Intervencija 25/2022

20.03.2022. Požar otvorenog prostora

Dojava: 14:59   –  Završetak: 16:32

Lokacija: Grad Slunj, Veljun 125

Snage na intervenciji:  1 vatrogasna vozila i 5 vatrogasca

Opožarena površina: 100 x 100 m