Intervencija 22/2022

16.03.2022. Požar otvorenog prostora

Dojava: 21:41  –  Završetak: 22:39

Lokacija: Grad Slunj, Gornja Glina 109

Snage na intervenciji:  1 vatrogasna vozila i 5 vatrogasca

Opožarena površina: 100 x 50 m