Intervencija 18/2022

14.03.2022. Tehnička intervencija u/na kući – otvaranje stana

Dojava: 6:06   –  Završetak: 7:54

Lokacija: Grad Slunj, Gornji Popovac 30

Snage na intervenciji:  1 vatrogasna vozila i 3 vatrogasca