Intervencija 9/2022

11.02.2022. Požar šikare – makije

Dojava: 12:35 – završetak: 13:11

Lokacija: Grad Slunj, Gornji Kremen

Snage na intervenciji: 1 vatrogasno vozilo i  3 vatrogasca

Opožarena površina 900 m²