Intervencija 13/2022

21.02.2022. Ostale tehničke intervencije na otvorenom – pad stabla na objekt

Dojava: 11:53 – završetak: 16:22

Lokacija: Grad Slunj, Trg Dr. Franje Tuđmana 12

Snage na intervenciji: 2 vatrogasna vozila i 4 vatrogasca

Oštećen krov objekta, oluci , terasa poslovnog prostora