Intervencija 03/2022

18.01.2022 Požar u/na stambenoj zgradi – požar stana.

Dojava: 10:24 – završetak 12:29.

Lokacija Grad Slunj, ulica 14. Domobranske pukovnije 7.

Snage na intervenciji: 2 vatrogasna vozila i 7 vatrogasca.

Požar stana na 4. katu, te širenje na 3. kat i krovište.