Intervencija 02/2022

10.01.2022 Požar u/na kući – požar dimljaka.

Dojava: 10:01 – završetak 11:02.

Lokacija Grad Slunj, Gornje Taborište, ulica Nikole Turkalja 17.

Snage na intervenciji: 1 vatrogasno vozilo i 2 vatrogasca.