Intervencija 79/2021

28.11.2021. Tehnička intervencija u/na kući – otvaranje kuće.

Dojava:00:51 – završetak 01:51.

Loacija: Grad Slunj, naselje Donji Furjan, Donji Furjan 55.

Snage na intervenciji: 2 vatrogasca i 1 vozilo.