Intervencija 76/2021.

09.11.2021. Požar u/na stambenoj zgradi – požar dimnjaka.

Dojava: 23:55 – završetak 10.11.2021. 10:28.

Lokacija: Grad Slunj, Ulica 14. Domobranske pukovnije 5.

Snage na intervenciji: 1 vatrogasno vozilo i 3 vatrogasva.

Uzrok događaja: neredovito čišćenje dimovodnog kanala.