Intervencija 71/2021.

15.09.2021. Požar otvorenog prostora – požar trave i niskog raslinja.

Dojava: 12:59 – završetak: 14:10.

Lokacija: Grad Slunj, Donje Taborište, Donje Taborište 162.

Snage na intervenciji: 1 vatrogasno vozilo i 2 vatrogasca.

Uzrog događaja: nepažljivo spaljivanje biljnog otpada.

Opožarena površina: 0,5 ha.