Intervencija 58/2021

Datum: 31.05.2021. – Ispiranje na prometnici u cestovnom prometu – sanacija prometnice.

Dojava: 09:33 – završetak: 12:10.

Lokacija: Grad Slunj – Slunjčica.

Snage na intervenciji: 2 vatrogasca i 1 vozilo.