Intervencija 55/2021

Datum: 20.05.2021. Požar u/na kući – Požar dimnjaka.

Dojava: 20:17, završetak 21:55

Lokacija: Grad Slunj, Ulica Školska 13

Snage na intervenciji: 2 vatrogasca i jedno vozilo.