Intervencija 52/2021

Datum: 24.04.2021. – Požar na otvorenom prostoru – trava i nisko raslinje

Dojava: 12:20 – završetak 13:30

Lokacija: Grad Slunj, naselje Lapovac, Lapovac 14 D

Snage na intervenciji: 3 vatrogasca i jedno vozilo.