Intervencija 47/2021

01.04.2021. Požar otvorenog prostora – požar trave i niskog raslinja.

Dojava: 14:03 – završetak: 17:03.

Lokacija: Grad Slunj, Podmelnica.

Snage na intervenciji: 2 vatrogasna vozila i 6 vatrogasaca.