Intervencija 46/2021

31.03.2021. Tehnička intervencija u/na stambenoj zgradi – nasilno otvaranje vrata stana.

Dojava: 22:18 – završetak: 23:24

Lokacija: Grad Slunj, Ulica Pkolska 4.

Snage na intervenciji: 2 vatrogasna vozila i 7 vatrogasaca.