Intervencija 44/2021

23.03.2021. Požar u/na postrojenju metalo-prerađivačke industrije – požar skladišta za odlaganje prazne ambalaže boja i filtera lakirnice.

Dojava 16:51 – završetak 18:04.

Lokacija: Grad Slunj, ulica Ladihovićeva 18.

Snage na intervenciji: 2 vatrogasna vozila i 6 vatrogasaca.